"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công"     "Đoàn kết, dân chủ; năng động, sáng tạo; tận tụy, trách nhiệm; chất lượng, hiệu quả"; "đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp"
     

Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Đăng lúc: 07:17:35 11/05/2020 (GMT+7)

Ngày 29/4/2020 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

 

9ecdd8e89c1c357dkh99.jpg

                                                 Ảnh minh họa      

Nhằm mục đích triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát kỹ đối tượng, không để trùng lắp đối tượng được hỗ trợ, đảm bảo công khai và minh bạch; tăng cường sự kiểm tra, giám sát, đôn đốc không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng, lãng phí; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Phương thức chi trả hỗ trợ được chia 2 đối tượng:

 Đối với các đối tượng: Người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ kinh doanh; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan bưu điện cùng cấp triển khai chi trả kinh phí hỗ trợ.

Đối với đối tượng là: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương: Trên cơ sở Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài chính cấp kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp để thực hiện chi trả cho người lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đối với các đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và cận nghèo: Trước ngày 01 tháng 5 năm 2020: UBND các xã, phường, thị trấn hoàn thành xong việc rà soát, thống kê, tổng hợp danh sách thực tế đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg trên địa bàn quản lý. Từ ngày 01 tháng 5 đến hết ngày 03 tháng 5 năm 2020: Thực hiện niêm yết công khai danh sách đối tượng được hỗ trợ tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn, nhà văn hóa thôn, bản, khu phố và hệ thống truyền thanh của cơ sở để người dân tham gia giám sát.

- Ngày 04 tháng 5 năm 2020: UBND các xã, phường, thị trấn hoàn thành việc tổng hợp, báo cáo danh sách đối tượng được hỗ trợ và nhu cầu kinh phí hỗ trợ (03 tháng) về UBND huyện, thị xã, thành phố (qua Phòng LĐTBXH và Phòng Tài chính - Kế hoạch).

- Ngày 05 tháng 5 năm 2020: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ và dự toán nhu cầu kinh phí hỗ trợ cho các nhóm đối tượng gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Ngày 07 tháng 5 năm 2020: Trên cơ sở quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ đối tượng để UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chi trả theo Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Ngày 08 tháng 5 năm 2020: Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức chi trả 03 tháng hỗ trợ cho đối tượng trong cùng một lần chi trả, đảm bảo hoàn thành trước ngày 10 tháng 5 năm 2020.

Đối với các đối tượng gồm: Người lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lượng; hộ kinh doanh; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

Bích Phương

Các tin khác
Số lượt truy cập
1 người đang online