"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công"     "Đoàn kết, dân chủ; năng động, sáng tạo; tận tụy, trách nhiệm; chất lượng, hiệu quả"; "đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp"
     

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
31/KH-MTTQ-BTT01/3/2024Kế hoạch Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” năm 2024
30/KH-MTTQ-BTT28/02/2024Kế hoạch Thực hiện công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2024
28/KH-MTTQ-BTT26/02/2024Kế hoạch Thực hiện công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm năm 2024
13/HD-MTTQ-BTT22/01/2024Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024
13/HD-MTTQ-BTT22/01/2024Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024
10/HD-MTTQ-BTT18/01/2024Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác văn hóa, văn nghệ năm 2024
179/KH-MTTQ-BTT10/9/2023Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
131/HD-MTTQ-BTT28/6/2023HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý III năm 2023
126/KH-MTTQ-BTT21/6/2023Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
121/KH-MTTQ-BTT16/6/2023Kế hoạch hành động Tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
117/KH-UBMTTQ12/6/2023KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí t hư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030
113/KH-MTTQ-BTT07/6/2023Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023
88/KH-MTTQ-BTT05/5/2023Kế hoạch Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
55/KH-MTTQ-BTT15/3/2023Kế hoạch Triển khai thực hiện chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2023 - 2025
52/KH- MTTQ- BTT13/3/2023Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Chương trình phát triển du lịch thành phố Sầm Sơn năm 2023
47/KH-MTTQ-BTT28/02/2023Kế hoạch Thực hiện công tác tôn giáo năm 2023
41/HD- MTTQ-BTT24/02/2023Hướng dẫn Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023
40/HD-MTTQ-BTT24/02/2023Hướng dẫn trọng tâm công tác Mặt trận năm 2023
39/KH-MTTQ-BTT24/02/2023Kế hoạch Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư năm 2023
36/KH-MTTQ-BTT23/02/2023Kế hoạch Thực hiện dân chủ ở cơ sở của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp năm 2023
35/HD-MTTQ-BTT23/02/2023Hướng dẫn tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân
27/HD-MTTQ-BTT20/02/2023Hướng dẫn công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
23/HD-MTTQ-BTT17/02/2023Hướng dẫn Công tác tổ chức tiếp xúc cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri và Nhân dân tại các kỳ họp Quốc hội khóa XV, kỳ họp HĐND của MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố năm 2023
22/HD-MTTQ-BTT16/02/2023Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
20/HD-MTTQ-BTT14/02/2023Hướng dẫn thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua năm 2023
19/KH-MTTQ-BTT13/02/2023Kế hoạch thực hiện Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
18/KH-MTTQ-BTT13/02/2023Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023
16/KH-MTTH-BTT10/02/2023KẾ hoạch Mặt trận Tổ quốc thành phố Sầm Sơn tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023
12/HD-MTTQ-BTT06/02/2023Hướng dẫn Phối hợp tổ chức các hoạt động “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2023
50/KH-MTTQ-BTT31/3/2022Kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2022
Số lượt truy cập
1 người đang online