"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công"     "Đoàn kết, dân chủ; năng động, sáng tạo; tận tụy, trách nhiệm; chất lượng, hiệu quả"; "đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp"
     
Tin nổi bật
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sầm...Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sầm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Thành phố Sầm Sơn: Tuyên dương hơn 200 giáo viên và học...Thành phố Sầm Sơn: Tuyên dương hơn 200 giáo viên và học sinh có thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, cấp tỉnh năm học 2023-2024.
Hướng dẫn tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử truyền thống...Hướng dẫn tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa”
Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến trên Internet “Tìm...Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến trên Internet “Tìm hiểu lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa”
Thành phố Sầm Sơn: Lễ giao nhận quân trang trọng, nhanh...Thành phố Sầm Sơn: Lễ giao nhận quân trang trọng, nhanh gọn, an toàn, đúng quy định
Đẩy mạnh tuyên truyền tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu...Đẩy mạnh tuyên truyền tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
Số lượt truy cập
1 người đang online