"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công"     "Đoàn kết, dân chủ; năng động, sáng tạo; tận tụy, trách nhiệm; chất lượng, hiệu quả"; "đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp"
     
Tin nổi bật
Hội Cựu chiến binh thành phố Sầm Sơn: Tổng kết công tác hội...Hội Cựu chiến binh thành phố Sầm Sơn: Tổng kết công tác hội năm 2024; triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sầm Sơn...Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sầm Sơn lần thứ 11 (khóa X)
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC...ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ X
Ủy ban kiểm tra Thành ủy Sầm Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn...Ủy ban kiểm tra Thành ủy Sầm Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2023
Hội Nông dân thành phố Sầm Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết...Hội Nông dân thành phố Sầm Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết hội và phong trào nông dân năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Ban Tuyên giáo Thành uỷ Sầm Sơn tổ chức hội nghị tổng kết... Ban Tuyên giáo Thành uỷ Sầm Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Số lượt truy cập
1 người đang online