"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công"     "Đoàn kết, dân chủ; năng động, sáng tạo; tận tụy, trách nhiệm; chất lượng, hiệu quả"; "đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp"
     

Hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng ở khu dân cư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang"

Đăng lúc: 00:00:00 01/04/2020 (GMT+7)

Sáng ngày 22/6/2018, tại phòng họp cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng ở khu dân cư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang". Chủ trì Hội thảo: Đồng chí Trần Công Thắng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh. Dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; 20 đại biểu, đại diện cho hơn 300 mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến hoạt động có hiệu quả trong 3 năm gần đây trên địa bàn tỉnh; có sức lan tỏa, thực sự bền vững và có khả năng nhân rộng được lựa chọn từ 10 huyện, thành phố.

Đồng chí Trần Công Thắng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phát biểu tại Hội thảo

       Trong những năm qua, công tác tuyên truyền của MTTQ các cấp trong tỉnh luôn được gắn với thực hiện các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các phong trao thi đua yêu nước ở địa phương, cơ sở; ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, “Tết vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Năm 2017, MTTQ các cấp đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân hiến 381.863m2 đất với trên 20.000 ngày công trị giá 217,2 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn. Công tác tuyên truyền miệng trong hệ thống MTTQ các cấp đã có nhiều sự đổi mới vể nội dung và cách làm; nâng cao chất lượng theo hướng 5 rõ: "rõ tên việc, rõ địa chỉ, rõ đơn vị chủ trì, rõ cách làm và rõ kết quả thiết thực" đã thực sự phát huy hiệu quả và đã có tác động đến công tác giảm nghèo bền vững. Riêng năm 2016, toàn tỉnh đã có 757 hộ đăng ký thoát nghèo trong đó có 300 hộ là người dân tộc thiểu số... Năm 2017, toàn tỉnh đã có trên 1,5 triệu người tham gia BHYT chiếm 92%; có 2.384 ban vận động BHYT với 14.446 thành viên tham gia.  Toàn tỉnh hiện nay có 2.526 "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 – 2020.

Toàn cảnh Hội thảo

        Công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ các cấp trong tỉnh đã góp phần tích cực vào kết quả xây dựng nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh; củng cố và phát triển khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần xây dựng Bắc Giang trở thành địa phương có môi trường sống yên bình, an toàn về an ninh trật tự... theo tinh thần Chỉ thị số 11 - CT/TU ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; góp phần thút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ 11,93% năm 2016 xuống còn 9,53% năm 2017; năm 2017 toàn tỉnh có 384.070/437.041 hộ gia đình văn hóa, đạt 87,9%, số khu dân cư đạt KDC văn hóa 1.896 đạt 76,4%.  

Tại Hội thảo đã có 11 ý kiến tham luận trực tiếp trên tổng số 24 tham luận được gửi đến Ban Tổ chức Hội thảo; các tham luận đều thống nhất và khẳng định vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền, vận động; nhất là công tác tuyên truyền miệng trong nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến đang hoạt động có hiệu quả ở địa phương, cơ sở của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, thực sự phát huy hiệu quả. Đồng thời khẳng định: Trong điều kiện bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống truyền thông đại chúng nhưng tuyên truyền miệng thông qua các mô hình,  điển hình tiên tiến ở khu dân cư vẫn là hình thức tuyên truyền không thể thay thế và phát huy hiệu quả nhất…  

         Kết luận Hội thảo, đồng chí Trần Công Thắng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã cám ơn các ý kiến tham luận của các cơ quan, đơn vị; ghi nhận đóng góp của 20 các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thay mặt cho hơn 300 mô hình tiêu biểu trong toàn tỉnh đã có mặt và phát biểu tham luận tại Hội thảo. Thông qua các ý kiến tham luận, đã khẳng định vai trò, vị thế của MTTQ trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết; kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương. Đồng thời đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy những kết quả trong công tác tuyên truyền thời gian qua; tiếp tục duy trì, nhân rộng những mô hình hoạt động có hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội… Đẩy mạnh việc tuyên truyền về nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến làm cho “Gương người tốt, việc tốt”, những hành động, việc làm tốt đẹp được cộng đồng xã hội biết đến để học tập, nhân rộng và phát huy; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015 – 2020) đề ra.

Nguyễn Đức Trọng, MTTQ tỉnh

 
Số lượt truy cập
1 người đang online