"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công"     "Đoàn kết, dân chủ; năng động, sáng tạo; tận tụy, trách nhiệm; chất lượng, hiệu quả"; "đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp"
     

Thành đoàn Sầm Sơn: Xung kích tuyên truyền và thực hiện văn minh trong kinh doanh du lịch và văn hóa giao tiếp

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè và du khách”, 1 trong 4 nội dung được Ban thường vụ Thành đoàn Sầm Sơn đăng ký thực hiện là: Thanh niên xung kích tuyên truyền và thực hiện văn minh trong kinh doanh du lịch và văn hóa giao tiếp.
Số lượt truy cập
1 người đang online