"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công"     "Đoàn kết, dân chủ; năng động, sáng tạo; tận tụy, trách nhiệm; chất lượng, hiệu quả"; "đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp"
     
 

CƠ QUAN MTTQ THÀNH PHỐ SẦM SƠN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

1

Vũ Thị Suất

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ thành phố

0984162606

 

2

Trần Văn Mười

Phó Chủ tịch

0947645956

 

3

Trịnh Quang Huy

Phó Chủ tịch

0975123868

 

4

Lê Thị Hòa

Ủy viên Thường trực

0915909345

 

           

 

Số lượt truy cập
1 người đang online