"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công"     "Đoàn kết, dân chủ; năng động, sáng tạo; tận tụy, trách nhiệm; chất lượng, hiệu quả"; "đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp"
     

TP Sầm Sơn: Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Đăng lúc: 16:12:04 11/06/2024 (GMT+7)

Chiều ngày 07/06, đồng chí Bùi Quốc Đạt, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024. Dự hội nghị có đại diện các phòng, ban liên quan, các tổ chức đoàn thể; Chủ tịch UBND và cán bộ chính sách xã hội các xã, phường.

 

144f7442d91b01bd13279e3dc8626b3c327340_jpg.jpg
Toàn cảnh hội nghị

          Năm 2024, thành phố đề ra chỉ tiêu giảm 155 hộ nghèo trở lên, tương ứng giảm 0,52% theo chuẩn nghèo, giai đoạn 2021 - 2025.

 

1.jpg
Đại biểu dự hội nghị

         Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ Chương trình đề ra góp phần giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở an toàn, nước sạch sinh hoạt và vệ sinh, thông tin, việc làm, bảo hiểm xã hội…). Năm 2024, thành phố được phân bổ trên 6,4 tỷ đồng để thực hiện 5 dự án theo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, gồm: Dự án số 2- Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Dự án số 3- Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; Dự án số 4- Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Dự án 6 - Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Dự án 7- Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá Chương trình. Tuy nhiên, đến nay, thành phố vẫn chưa giải ngân được các nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

 

2.jpg
Đại biểu thảo luận tại hội nghị

         Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp cận các dự án, nhất là các dự án liên quan đến sản xuất; quy trình, hồ sơ, thủ tục giải ngân các dự án...

 

3.jpg
Đồng chí Bùi Quốc Đạt, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố kết luận hội nghị

         Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Quốc Đạt, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các phòng, ban liên, UBND xã, phường phân tích tình hình địa phương, tham mưu thành phố bố trí nguồn lực, hỗ trợ, hướng dẫn quy trình, thủ tục tiếp cận và triển khai dự án; phân loại từng đối tượng hộ nghèo để lựa chọn dự án phù hợp. Phòng Văn hoá Thông tin rà soát các nội dung Kế hoạch 2287/ KH-UBND, phối hợp với UBND xã, phường, đoàn thể xây dựng kế hoạch truyền thông bằng hình thức sân khấu hoá. Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn xã, phường quy trình, thủ tục, hồ sơ giải ngân các dự án. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu xây dựng báo cáo xác định rõ nguyên nhân một số dự án không thể triển khai trên địa bàn để đề xuất Tỉnh ngừng phân bổ vốn. Đôn đốc, theo dõi, giám sát, hỗ trợ các xã, phường khẩn trương triển khai các dự án, giải ngân nguồn vốn các dự án không liên quan đến sản xuất; thời hạn giải ngân là tháng 9 năm 2024. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường xã, chủ động phối hợp để giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hộ nghèo được tiếp cận các chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.

Nguyễn Hiền

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
Số lượt truy cập
1 người đang online