"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công"     "Đoàn kết, dân chủ; năng động, sáng tạo; tận tụy, trách nhiệm; chất lượng, hiệu quả"; "đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp"
     

Đẩy mạnh tuyên truyền tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Đăng lúc: 10:47:20 27/02/2024 (GMT+7)

Thực hiện Công văn số 353-CV/BTG ngày 05/2/2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về Đẩy mạnh tuyên truyền tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII doBan Tuyên giáo Trung ương tổ chức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn). Cuộc thi diễn ra trong 3 tuần, từ ngày 26/2/2024 đến hết ngày 15/3/2024.

Để cuộc thi có sức lan tỏa sâu rộng và khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đề nghị Ban Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các phường, xã và các thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia cuộc thi; yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở đơn vị mình tham gia cuộc thi, coi đây là nhiệm vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên, và là tiêu chí trong việc bình xét thi đua hằng năm.

Đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, cổ vũ động viên, khuyến khích cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tìm hiểu, tham gia cuộc thi.

Tra cứu thông tin, thể lệ, hướng dẫn, giải đáp, cập nhật hoạt động của cuộc thi tại địa chỉ website: https://baocaovien.vn.

                                      Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
Số lượt truy cập
1 người đang online