"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công"     "Đoàn kết, dân chủ; năng động, sáng tạo; tận tụy, trách nhiệm; chất lượng, hiệu quả"; "đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp"
     

TP Sầm Sơn đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Đăng lúc: 14:06:44 24/08/2023 (GMT+7)

Chiều ngày 23-8, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Quốc Đạt, Uỷ viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”(gọi tắt là BCĐ) thành phố đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình hoạt động của BCĐ trong 8 tháng đầu năm, kiện toàn BCĐ, Văn phòng thường trực BCĐ và triển khai nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023.

 

1.jpg

Toàn cảnh hội nghị BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH thành phố

          Từ đầu năm đến nay, bên cạnh việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của thành phố, các ngành, đoàn thể thành viên BCĐ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt 5 nội dung, 7 phong trào trong xây dựng đời sống văn hóa. Các ngành, đơn vị, đoàn thể đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; kịp thời nắm bắt tư tưởng nhân dân, định hướng dư luận xã hội; thực hiện nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội; xây dựng môi trường văn hóa sạch – đẹp an toàn… Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức với quy mô lớn, chất lượng cao, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa trên địa bàn thành phố đạt 84,6%; tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt 63,5%; có 3 đơn vị có trung tâm văn hóa đạt chuẩn. Phong trào học tập, lao động sáng tại được triển khai và phát triển sâu rộng, tỷ lệ học sinh giỏi các cấp ngày càng tăng, thứ bậc xếp hạng của ngành giáo dục thành phố chuyển biến rõ rệt…

2.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị

         Tại hội nghị, UBND thành phố đã công bố Quyết định kiện toàn BCĐ và Văn phòng thường trực BCĐ phong trào gồm 27 thành viên. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Quốc Đạt làm Trưởng Ban. Đồng chí Lê Doãn Lương, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin là Phó Ban Thường trực. BCĐ đã phân công nhiệm vụ cụ thể, địa bàn phụ trách cho từng thành viên trong công tác chỉ đạo, phối hợp tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc tổ chức, ngành, lĩnh vực được giao, đảm bảo thực hiện tốt các nội dung của phong trào.

3.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị

         Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các nội dung liên quan đến việc phát động, triển khai và phát huy hiệu quả các phong trào, đặc biệt là cuộc vận động xây dựng hình ảnh người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè và du khách; xây dựng nếp sống văn hóa gắn với văn hóa kinh doanh, văn hóa du lịch; quy chế hoạt động và nhiệm vụ của từng thành viên BCĐ…

         4.jpg

Đồng chí Bùi Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố kết luận hội nghị

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố kiêm Trưởng BCĐ khẳng định: Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển sâu rộng với nhiều hội thi, hội diễn được tổ chức, cơ bản đáp ứng được nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần trong nhân dân. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Phòng Văn hóa, Thông tin – cơ quan thường trực BCĐ tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, rà soát các thành viên, kiện toàn BCĐ và Văn phòng BCĐ đảm bảo thực hiện toàn diện các nội dung của phong trào, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè và du khách”. Đối với việc công nhận cơ quan, đơn vị văn hóa do Liên đoàn lao động chịu trách nhiệm chính; với các đơn vị không có tổ chức công đoàn, LĐLĐ thành phố phối hợp với phòng Văn hóa Thông tin xây dựng quy trình thẩm định, xem xét, công nhận đơn vị văn hóa. Các thành viên BCĐ tăng cường công tác chỉ đạo, theo dõi các hoạt động, lĩnh vực được giao phụ trách; duy trì chế độ thông tin báo cáo định kỳ về Thường trực BCĐ để theo dõi, tổng hợp. Giao Phòng Văn hóa Thông tin tham mưu xây dựng kế hoạch sơ kết thực hiện Nghị quyết số 05 - NQ/TU ngày 19/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về “Phát huy những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa các vùng miền, văn hóa nhân loại, xây dựng hình ảnh người Sầm Sơn trong lòng bạn bè và du khách”.

Nguyễn Hiền

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
Số lượt truy cập
1 người đang online